Natuurgeneeskundig consult

Bij een natuurgeneeskundig consult benader ik je klacht vanuit diverse natuurgeneeskundige invalshoeken. In feite komen alle behandel vormen hier samen. Ik doe een uitgebreide intake, waarin we samen kijken naar meerdere aspecten van jouw gezondheid. We starten met het in kaart brengen van jouw klacht, hoe deze is ontstaan en welke acties je al hebt ondernomen om weer beter te worden.

Daarnaast kijk ik naar je voeding, leefstijl, mentale vertering, energie, terugkerende gedragspatronen en hoe je omgaat met jezelf en je omgeving. Soms scan ik je (energie)lichaam op blokkades en doe ik een aantal oefeningen ter ontspanning. Ik werk waar mogelijk met een behandelplan, zodat het voor jou en mij duidelijk is wat de te volgen route is naar herstel.

Het kan voorkomen dat ik je door stuur naar een al dan niet (reguliere) zorgverlener. Ik werk vanuit de netwerk gedachte, dit houdt in dat ik contacten onderhoud met reguliere en complementaire zorgverleners om samen het beste resultaat voor jou te bereiken.

Wil je meer weten over de vijf natuurgeneeskundige invalshoeken?

In de natuurgeneeskunde benaderen we jouw klacht vanuit vijf invalshoeken: Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en de psyche. Deze komen samen allemaal samen in mijn natuurgeneeskundig consult.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. De meest herkenbare is wel de energie die we in ons lichaam hebben. Als we ons goed voelen dan hebben we energie om leuke dingen te doen en kunnen we de wereld aan. Naast deze meer tastbare en herkenbare vorm van energie hebben we ook fijnstoffelijke energie, deze is niet zichtbaar maar wel aanwezig in de ruimte om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan de sfeer die in een ruimte kan hangen, is deze goed en blij dan merk je dit meestal niet zo snel op, maar is er een zware sfeer of is er net ruzie geweest in een ruimte, dan voelt een ruimte niet zo prettig aan.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem van de mens, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Met Reiki en Touch for Health werk ik op de energiestromen, daarnaast doe jij zelf ook een stevige duit in het zakje door inzicht te krijgen in het ontstaan van ziekte of uit balans zijn. Hierover vind je meer bij de vijfde invalshoek de “Psyche”.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van de belangrijkste lagen en wordt ook wel “hét communicatienetwerk van het lichaam” genoemd. Via onze hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen/prikkels gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Met behulp van Reiki, meditatie oefeningen of Touch for Health brengen we jouw zenuwstelsel weer tot rust, waardoor je zelf meer lichaamsbewustzijn opbouwt en eerder de signalen van je lichaam herkent. Ook met levenskunst en goede voeding dragen we hieraan bij. Het gaat erom dat jij tijdig kunt ontspannen en zelf (weer) kunt aanvoelen wat goed voor je is. Met een rustig hoofd creëer je een prachtige voedingsbodem voor een gezond lichaam.

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig overbelast. Denk hierbij aan stress, fastfood, verslaving/ altijd online zijn. In de natuurgeneeskunde zien we dit als gifstoffen. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

Met zowel goede voeding als levenskunst wordt inzichtelijk in welke mate jij last hebt van deze vorm van overbelasting. Gelukkig is het mogelijk deze belasting aan te pakken. Dit doen we met goede voeding, Reiki, Levenskunst, Touch for Health, EFT en meditatie.

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. Bij iedere levensfase en bij ieder uniek mens past z’n eigen voeding. Voeding kan van invloed zijn op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Met goede voeding werkt! voorzie ik je van adviezen om tot een gezond en goed voedingspatroon te komen. Bovenal leer je weer zelf te voelen wat wel en niet goed voor je is. Omdat voeding zoveel meer is, sta ik ook uitgebreid stil bij de geestelijke voeding. Dit doe ik zowel bij het voedingsadvies als bij levenskunst, maar ook tijdens de Reiki behandelingen en Touch for Health komt dit aan bod.

5. Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Bij levenskunst sta ik hier met jou uitgebreid bij stil. Ik maak gebruik van EFT en Touch for Health om jou te bevrijden van oude pijnen. Op het moment dat je inziet hoe iets is ontstaan en je bent bereid te veranderen, heb je een krachtige voedingsbodem voor herstel. Het mooie is dat deze techniek in minder dan een kwartier tijd heel veel oud zeer kan oplossen. Daarnaast ben ik praktisch van aard en zal ik altijd met jou zoeken naar eenvoudige oplossingen om anders tegen problemen of uitdagingen aan te kijken. Veelal maak ik gebruik van meditatie om je te helpen inzicht te krijgen in je eigen belemmerende gedachten en patronen.

Voor jou?

Ik wil jou graag terugbrengen bij je gevoel, je bewust maken van de gezonde keuzes die je hebt, zodat jij weer in balans komt en je gezondheid ook.

Zullen we elkaar ontmoeten?